Linker:

Andre museer og informative sider:

Næs Jernverksmuseum
Nettside med link til historie om gamle ovner
Gamle Hvam museum i Akershus
Odalstunet i Sør-Odal
Fortidsminneforeningen
Riksantikvaren
Norsk insttutt for skog og landskap
Bymuseet i Aamodtgården
Feiring Jernverk
Bærums Verk

Kunst og håndverk i Odalen:

Galleri Lyshuset